Kontakt
Design & Konstruktion
Försäljning & Marknad

Mini & Micro Skimmrar
TDS Skimmrar
TDS Pumpar
Hydraulaggregat
Slangpaket
Kringutrustning


FOILEX pdf-Broschyr
Video Sektion
Agentsektion

FOILEX Eng. AB
Säterigatan 25
417 69 Göteborg
SWEDEN

Tel: +46-31 222525
info@foilex.com